Εκτύπωση
PDF

Σκοπός του Συλλόγου

ΑΛΛΑΤΙΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2005 137Σκοπός του σωματείου είναι η ενίσχυση της πνευματικής ζωής της Χίου και ειδικά η αξιολόγηση, συνέχιση και αξιοποίηση της Εθνικής μας παράδοσης, η διάδοση των Εθνικών μας χορών, της Μουσικής (Δημοτικής κ.λ.π.). Ακόμα να βοηθήσει στη δημιουργία συλλογικής και υπεύθυνης συμμετοχής των πολιτών στη διαφύλαξη της Εθνικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς με απώτερο στόχο την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου.

pdf_button Καταστατικό Συλλόγου σε μορφή pdf